WNIOSEK WSTĘPNY

WERSJA 2.0 z roku 2019

Do dwóch dni roboczych otrzymacie Państwo odpowiedź dotyczącą nadesłanego Wniosku Wstępnego

Możesz pobrać wniosek w wersji PDF, uzupełnić go ręcznie i przesłać do nas jego skany lub zdjęcia.

Pobierz wniosek PDF1
2
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI

WNIOSKOWANA KWOTA I CEL POŻYCZKI

Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe

Wnioskowana kwota: 150 000


WNIOSKOWANY SPOSÓB SPŁATY POŻYCZKI

Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe
Preferencje dotyczące sposobu spłaty pożyczki:

UWAGA! Sposób spłaty wyłącznie dla pożyczek od 100.000 do 300.000 zł.

Wnioskowany czas trwania pożyczki:
(w przypadku raty balonowej maksymalnie 12 miesięcy)

DANE NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

Rodzaj nieruchomości
(można zaznaczyć więcej niż jedną opcję)

Proszę wpisywać wyłącznie wartości liczbowe

Szacunkowa wartość:Szczegółowe informacje o nieruchomości, które ma stanowić zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki


DANE FIRMY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

DANE FIRMY WNIOSKUJĄCEJ O POŻYCZKĘ

Forma prowadzenia działalności

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK W IMIENIU FIRMYW celu przyspieszenia procedury weryfikacji, do niniejszego Wniosku prosimy o dołączenie:


  • operatu szacunkowego, jeżeli istnieje (data wykonania nie ma znaczenia)
  • Operat szacunkowy w formcie PDF

  • wyraźnych zdjęć nieruchomości (zdjęcia wnętrza i na zewnątrz)
  • Proszę wybrać maksymalnie 10 zdjęć w formacie JPG lub PNG

Na podstawie niniejszego Wniosku Wstępnego, Dział Analiz Funduszu Hipotecznego Yanok odrzuci Wniosek lub zakwalifikuje go do dalszego procedowania.

Decyzja Komitetu Kredytowego Funduszu odnośnie przesłanego Wniosku Wstępnego (odrzucenie go lub zakwalifikowanie do dalszego procedowania) nastąpi w ciągu 7 dni roboczych